Serwis maszyn i urządzeńGwarantujemy obsługę serwisową do oferowanych przez nas maszyn, wykonywaną przez producenta. Dotyczy to okresu gwarancyjnego, jak również pogwarancyjnego.
Zapewniamy instalację, uruchomienie oferowanych przez nas maszyn wraz z przeszkoleniem pracowników przez techników producenta maszyn.
Do każdej dostarczonej maszyny dołączana jest kompletna dokumentacja, w języku polskim, obejmująca instrukcję obsługi i konserwacji.